Tematyka Forma spotkań Cel Przykładowe tematy Terminy spotkań

Cel

Koło stanowi uzupełnienie programu studiów. Pozwala poszerzyć wiedzę, zdobyć doświadczenie i zaobserwować praktyczne zastosowanie zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach.

Dzięki dyskusji uczestnicy zyskują unikalną możliwość wymieniania się wiedzą, zapoznawania się z nowymi technologiami, rozwiązaniami i metodami rozwiązywania problemów.

Wzajemna pomoc ułatwia zrozumienie złożonych zagadnień i pozwala przezwyciężyć problemy z realizacją projektów: tak uczelnianych, jak i prywatnych.