Cele koła Tematyka Formy działalności

Cele Koła

Koło zostało powołane, aby umożliwić uczestnikom zapoznanie się z szerokim spektrum zjawisk występujących we współczesnej administracji, między innymi: